Fisabilillah

Image
Bagaimana Yang Dimaksudkan Asnaf Fi Sabilillah

PENGERTIAN :

Dari segi bahasa ia bermaksud jalan yang menyampaikan kepada redha Allah S.W.T. sama ada pada akidah ataupun perbuatan. Apabila kalimat ini bersifat mutlak, maka kebiasaannya dipergunakan untuk pengertian jihad [berperang]. Ini merupakan makna yang disepakati oleh sebahagian besar fuqaha atau ijma' fuqaha. Manakala beberapa perbahasan di kalangan ulama-ulama di dalam Mazhab Syafi'i juga sepakat bahawa yang diertikan sabilillah itu ialah yang merujuk kepada jihad dan urusan yang berkaitannya. Ini bersandarkan pendapat bahawa sabilillah itu bersifat mutlak; diperuntukkan bagi jihad; dan setiap ayat al-Quran yang menerangkan sabililillah, sebahagian besarnya merujuk kepada makna jihad kecuali beberapa ayat sahaja.

Manakala ada pendapat daripada Mazhab Imamiah Ja'fari dan Zaidi yang meluaskan makna sabilillah kepada gambaran jalan untuk mendapatkan keredhaan dan pahala dari Allah S.W.T. Pendapat ini juga selari dengan pendapat Sayyid Rashid Redha yang menyebut bahawa sabilillah itu merujuk kepada kemashalatan umum kaum muslimin, yang dengannya tegak urusan agama dan pemerintahan, dan bukan untuk kepentingan peribadi. Begitu juga dengan pendapat Mahmud Syaltut yang menafsirkan sabilillah dengan kemaslahatan umum yang bukan milik perorangan, yang tidak hanya dimanfaatkan oleh seseorang, pemilikannya hanya untuk Allah dan kemanfaatannya untuk makhluk Allah.

Muktamadnya, jika ditarjih pendapat-pendapat tersebut dan yang berkaitan lainnya, dapatlah dikatakan bahawa maksud sabilillah pada ayat sasaran zakat adalah jihad sebagaimana dinyatakan jumhur. Adalah sangat tidak tepat jika diertikan sabilillah itu dengan pengertian segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan bertaqarrub kepada Allah S.W.T. Namun tidak pula ia diertikan sebagai jihad dalam erti kata ketenteraan semata-mata. Jihad yang dimaksudkan di sini boleh juga dilakukan dalam bentuk tulsan atau kata-kata yang mencakupi jihad dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi dan politik sebagaimana yang dirangkumi oleh maksud jihad peperangan. Ia sebagai menepati maksud sebuah hadis yang berbunyi, "bahwa sedekah itu [zakat] tidak halal bagi orang kaya, kecuali lima kelompok." Antara lain orang yang berhutang dan berperang di jalan Allah.

Pin It

Hubungi Kami

Majlis Agama Islam Melaka,
Pusat Islam Melaka,
Bukit Palah, 75400,
Melaka, MALAYSIA.

G : 2.21462, 102.26442

T : +606 283 7416 / 283 2077 / 284 9809
F : +606 282 6033
E : admin[at]maim[dot]gov[dot]my

Ikuti Kami

Kemaskini Terkini

  • Pada Selasa 16 Julai 2024, 09:34:29.

Jumlah Pelawat

003764674

PENAFIAN : Pihak Majlis Agama Islam Melaka (MAIM) tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini serta tidak boleh ditafsirkan sebagai ejen kepada ataupun syarikat yang disyorkan oleh MAIM. 

Paparan terbaik dengan resolusi 1366 x 768 piksel dengan pelayar popular seperti Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari & Opera. 

Portal Rasmi Majlis Agama Islam Melaka

MyGov Portal

privasi