|

Zakat Aid Schemes

Image
Bantuan Makanan Bulanan
BANTUAN MAKANAN        BULANAN 
  • Bantuan ini merupakan bantuan asas berbentuk keperluan makanan asasi harian yang diperuntukkan kepada asnaf fakir, miskin dan muallaf setiap bulan mengikut jumlah yang diputuskan oleh Majlis Agama Islam Melaka;
  • Penerima bantuan diberi pilihan untuk memilih mana-mana kedai panel yang dilantik oleh MAIM untuk mengambil barangan tersebut di atas faktor jarak dengan kediaman  penerima bantuan selain keselesaan bagi penerima itu sendiri;
  • Kaedah pelaksanaan pengurusan skim bantuan ini adalah menggunakan Sistem MyAsnaf di mana Mykad penerima digunakan sebagai alat untuk pengesanan dan penebusan barang makanan di kedai-kedai panel;
  • Kadar ketetapan adalah sebanyak RM 200.00/asnaf (berbentuk barangan makanan/tunai/bank).
Pin It

Contact Us

Malacca Islamic Religion Council,
Pusat Islam Melaka,
Bukit Palah, 75400,
Melaka, MALAYSIA.

G : 2.21462, 102.26442

T : +606 283 7416 / 283 2077 / 284 9809
F : +606 282 6033
E : admin@maim.gov.my

Follow Us

Latest Updated

  • On Tuesday 16 July 2024, 09:34:29.

Total Visitors

003764666

DISCLAIMER : Melaka Islamic Religion Council (MAIM) is not responsible for any loss or damage due to the use of any information obtained from this website and should not be construed as agents nor as companies recommended by MAIM.

Best viewed with a resolution of 1366 x 768 pixels with popular browsers such as Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari & Opera.