|

Audit Dalam

Unit Audit Dalam bertanggungjawab dalam merancang dan melaksanakan pengauditan di Majlis Agama Islam Melaka. Selain itu, Unit Audit Dalam juga membantu dan mengenalpasti sama ada wujudnya kawalan dalaman di dalam proses pentadbiran Majlis serta sistem. Audit Dalaman MAIM juga membantu memberikan cadangan serta langkah-langkah yang berkesan bagi memperbaiki kecekapan dan keberkesanan proses pentadbiran Majlis.

Audit Dalam
 1. Menjalankan auditan terhadap urusan pembayaran gaji kakitangan
 2. Menjalankan auditan ke atas kutipan hasil
 3. Menjalankan auditan ke atas stok resit dan stok alat tulis.
 4. Menjalankan auditan terhadap semua aset alih dan tak alih
 5. Menjalankan auditan terhadap semua urusan kewangan (bayaran)
 6. Menjalankan auditan terhadap semua urusan pengagihan dan perbelanjaan-perbelanjaan di bawah asnaf zakat.
 7. Menjalankan auditan terhadap urusan wakaf dan Baitulmal
 8. Menjalankan auditan terhadap akaun amanah/pelaburan.
 9. Menyelaras keperluan audit dengan pihak Jabatan Audit Negara
 10. Semakan penyata tahunan MAIM sebelum dikemukakan kepada Ketua Audit Negara
 11. Menyelaras semua jawapan-jawapan terhadap teguran Audit oleh Jabatan Audit Negara
 12. Menyediakan laporan dan syor kepada Ketua Jabatan terhadap kelemahan yang dapat di kesan dan cadangan penambahbaikan
 13. Menjalankan auditan pengurusan
 14. Menjalankan auditan terhadap semua program kualiti
 15. Menjalankan auditan terhadap Rumah Anak Yatim dan Badan Sukarelawan MAIM
 16. Urusetia Jawatankuasa Audit Dalam
Pin It

Contact Us

Malacca Islamic Religion Council,
Pusat Islam Melaka,
Bukit Palah, 75400,
Melaka, MALAYSIA.

G : 2.21462, 102.26442

T : +606 283 7416 / 283 2077 / 284 9809
F : +606 282 6033
E : admin@maim.gov.my

Follow Us

Latest Updated

 • On Monday 06 May 2024, 01:48:01.

Total Visitors

003737694

DISCLAIMER : Melaka Islamic Religion Council (MAIM) is not responsible for any loss or damage due to the use of any information obtained from this website and should not be construed as agents nor as companies recommended by MAIM.

Best viewed with a resolution of 1366 x 768 pixels with popular browsers such as Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari & Opera.