|

EKSA

Image

Pengenalan

 

Amalan 5S merupakan satu kaedah pengurusan yang dipelopori oleh pihak industri di Jepun bagi mewujudkan persekitaran tempat kerja yang selesa, kemas dan selamat. Pada tahun 2014,MAMPU telah mengambil inisiatif untuk menambahbaik pelaksanaan Amalan 5S yang kini dijenamakan semula kepada Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA). Pelaksanaan EKSA mempunyai matlamat yang sama untuk mewujudkan persekitaran kerja yang berkualiti secara sistematik dan praktikal.

EKSA yang berkesan dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan, menjimatkan kos dan memudahkan proses kerja. EKSA berupaya memperkukuhkan lagi Sistem Pengurusan Kualiti berasaskan Standard MS ISO 9001, dalam memenuhi keperluan klausa Pengurusan Sumber berkaitan Persekitaran Kerja. EKSA yang cekap, berkesan dan konsisten akan memberi nilai tambah kepada imej korporat YPKT secara keseluruhan.

 

Pelaksanaan EKSA

Dalam usaha pembudayaan dan pengekalan persekitaran berkualiti dan kondusif jabatan melaksanakan aktiviti seperti Sisih, Susun, Sapu, Seragam dan Sentiasa Amal dengan pelaksanaan aktiviti gotong-royong secara berkala. Komponen utama dalam pelaksanaan EKSA masih berteraskan Amalan 5S yang ditambahbaik di samping penambahan beberapa elemen baharu.EKSA bukan bertujuan untuk menggantikan konsep 5S yang diamalkan sebelum ini, sebaliknya menambah baik elemen 5S tersebut dengan menyokong kepada pengwujudan persekitaran kerja yang lebih kondusif. 

Amalan 5S ditambah baik dengan menambah lima elemen baharu,iaitu:

 • Imej korporat;
 • Kreativiti dan Inovasi;
 • Amalan Hijau;
 • Persekitaran Kondusif;dan
 •  Kepelbagaian Agensi

Dasar Dan Objektif

 

Objektif pelaksanaan EKSA YPK
 1. MENAMBAHBAIK persekitaran tempat kerja.
 2. MENINGKATKAN kualiti kerja dan produktiviti semua warga kerja Jabatan.
 3. MENGURANGKAN pembaziran sumber, ruang, masa, kos dan tenaga.
 4. MENAMBAHBAIK budaya kebertanggungjawaban di kalangan warga Jabatan.
 5. MENINGKATKAN semangat berpasukan.
 6. MENAMBAHBAIK imej korporat Jabatan dan daya saing antara Jabatan demi mencapai visi dan misi.
Pin It

Contact Us

Malacca Islamic Religion Council,
Pusat Islam Melaka,
Bukit Palah, 75400,
Melaka, MALAYSIA.

G : 2.21462, 102.26442

T : +606 283 7416 / 283 2077 / 284 9809
F : +606 282 6033
E : admin@maim.gov.my

Follow Us

Latest Updated

 • On Monday 06 May 2024, 01:48:01.

Total Visitors

003737709

DISCLAIMER : Melaka Islamic Religion Council (MAIM) is not responsible for any loss or damage due to the use of any information obtained from this website and should not be construed as agents nor as companies recommended by MAIM.

Best viewed with a resolution of 1366 x 768 pixels with popular browsers such as Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari & Opera.