|

Bahagian Kewangan dan Akaun

Kewangan
 1. Memastikan hasil Majlis dikutip dengan sistematik selaras dengan Enakmen Pentadbiran Majlis Agama
 2. Islam Melaka 2002 dan Amalan Terbaik Kewangan Majlis Agama Islam Melaka
 3. Menguruskan penerimaan bayaran sewaan, pinjaman perniagaan dan lain-lain hasil MAIM
 4. Mengawalselia kaunter kutipan MAIM
 5. Menguruskan penyediaan penyata kutipan hasil
 6. Menyelenggara Kutipan Harian dan Penyata Pemungut ke bank
 7. Mengawal selia stok resit rasmi MAIM
 8. Menyelenggara buku stok resit MAIM (Kew 67 & 68 )
 9. Menyelenggara segala data dan maklumat berkaitan hasil
 10. Menyediakan laporan hasil Majlis pada setiap bulan
 11. Menyemak hasil kutipan zakat harta dan fitrah dari Pusat Zakat Melaka
Pin It

Contact Us

Malacca Islamic Religion Council,
Pusat Islam Melaka,
Bukit Palah, 75400,
Melaka, MALAYSIA.

G : 2.21462, 102.26442

T : +606 283 7416 / 283 2077 / 284 9809
F : +606 282 6033
E : admin@maim.gov.my

Follow Us

Latest Updated

 • On Monday 06 May 2024, 01:48:01.

Total Visitors

003737701

DISCLAIMER : Melaka Islamic Religion Council (MAIM) is not responsible for any loss or damage due to the use of any information obtained from this website and should not be construed as agents nor as companies recommended by MAIM.

Best viewed with a resolution of 1366 x 768 pixels with popular browsers such as Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari & Opera.