Follow Us: fbtwiterrss
Theme Color:
Language:
Others
Text Size:
A- A A+

Bahagian Pembangunan Sumber Manusia

Misi dan Visi Bahagian

Ø  Membentuk anggota perkhidmatan yang berdisiplin, berhemah tinggi, bertanggungjawab, amanah dan menyalurkan maklumat yang tepat berkaitan islam.

Ø  Menjadi bahagian yang cekap dan berwibawa ke arah perkhidmatan yang cemerlang dang penggerak informasi islam serta pusat dokumentasi yang menjadi rujukan masyarakat.

Objektif Bahagian

1.    Menguruskan perkhidmatan Pembangunan Sumber manusia yang cekap dan tepat serta berkesan berdasarkan peraturan yang digunapakai

2.    Menyampaikan informasi mengenai program dan aktiviti MAIM secara tetap dan berkala

3.    Memberikan perkhidmatan yang berkesan dalam pengisian jawatan, pengesahan jawatan, kemasukan ke taraf berpencen, kenaikan pangkat, tatatertib, cuti, kursus,pertukaran dan persaraan, perkhidmatan berdasarkankeputusan MAIM, arahan perkhidmatan dan pekeliling kerajaan yang digunapakai

4.    Memastikan penerbitan dapat membantu memberi informasi yang jelas terhadap peranan dan tanggungjawab MAIM kepada orang ramai

5.    Memberi maklumat kepada pelanggan menerusi media massa, penerbitan dan pelbagai aktiviti dan pameran MAIM.

6.    Memastikan MAIM akan meningkatkan prestasi yang berkualiti seperti EKSA, ISO, KIK dan sentiasa menerapkan persekitaran kerja yang kondusif dan efektif.

Fungsi Utama Bahagian

1.            Mengkaji dan merancang Keperluan perjawatan di MAIM.

2.            Menguruskan pelantikan, pengesahan dalam jawatan dan pemberian taraf pekerja berpencen.

3.            Mengurus dan mengkaji keperluan penempatan dan pertukaran.

4.            Menguruskan perlantikan kontrak anggota perkhidmatan.

5.            Menguruskan pembaharuan kontrak perkhidmatan dan penamatan perjawatan.

6.            Menjaga dan mengemaskini buku kenyataan perkhidmatan.

7.            Menguruskan semua jenis permohonan cuti anggota perkhidmatan.

8.            Mengurus proses persaraan kakitangan.

9.            Menguruskan kenaikan pangkat.

10.          Menguruskan semua urusan tapisan keutuhan dan tapisan keselamatan.

11.          Menyediakan penyata perubahan Kew. 8.

12.          Urusetia kepada Jawatankuasa Tatatertib.

13.          Urusetia Kepada Jawatankuasa Rayuan Tatatertib

14.          Urusetia kepada Jawatankuasa Perjawatan.

15.          Urusetia Kepada Jawatankuasa Lembaga Kenaikan Pangkat MAIM

16.          Urusetia Panel Pembangunan Sumber Manusia dan Lembaga Kompetensi.    

17.          Mengurus dan menyelaras Penilaian Prestasi Tahunan.

18.          Menguruskan pengeluaran surat-surat pengesahan dan perakuan perkhidmatan.

19.          Menyelaras pemberian Anugerah, Pingat, Bintang dan lain-lain anugerah pengiktirafan peringkat majlis, negeri dan kebangsaan.

20.          Mengurusetiakan majlis anugerah khidmat cemerlang.

21.        Menguruskan penempatan latihan praktikal pelajar IPT

22.          Mengkaji, merancang dan menguruskan keperluan latihan dan kursus kakitangan.

23.         Merancang dan merangka pelan dan metodologi latihan kakitangan.

24.         Merancang dan menguruskan kursus induksi khusus dan menyelaras kursus induksi umum untuk kakitangan.

25.          Menyelaras tawaran kursus dan latihan dari INTAN, IMM, ILIM dan lain-lain.

26.          Menyelaras keperluan peperiksaan perkhidmatan kakitangan.

27.          Menguruskan khidmat bimbingan dan kaunseling kakitangan.

28.          Menyusun atur kursus yang berkaitan dengan perjawatan kakitangan.

29.          Merekabentuk plan pembangunan kerjaya kakitangan.

30.         Merancangan program berterusan untuk kakitangan.

31.         Menganalisis keberkesanan keperluan latihan kakitangan.

32.         
Mengenalpasti kecekapan dan kemahiran latihan untuk kakitangan.

33.         Menguruskan aktiviti bakal pesara.

34.         Urusetia peperiksaan perkhidmatan awam anjuran JPA dan SPA.

35.         Menguruskan program khas bagi kemahiran, pengetahuan dan kompetensi pegawai.

36.          Menyelaras dan urusetia semua program-program kualiti seperti MS ISO, EKSA, Star Rating, KPI, KIK, MPC dan lain-lain.

37.          Menyelaras Audit Dalaman MS ISO.

38.          Menyelaraskan Audit EKSA

39.          Menyelaras penyediaan Sasaran Kerja Tahunan Bahagian-Bahagian MAIM.
VOTE

Your opinion about the new portal of Melaka Islamic Religion Council:

Can Be Further Improved - 0%
Good - 33.3%
Satisfy - 0%

VISITOR STATISTICS

Today293
Yesterday1396
This Week10486
This Month48421
Total3834390

Malacca Islamic Religion Council,
Pusat Islam Melaka, Bukit Palah,
75400, Melaka.

 +606-283 7416 / 283 2077
      / 284 9809

 +606 282 6033

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.