|

Program Kembali Ke Sekolah Majlis Agama Islam Melaka

KKS 1

BTS1

BTS2

BTS3

BTS4

BTS5

 

Source : ð™‹ð™§ð™¤ð™œð™§ð™–𝙢 𝙆𝙚𝙢𝙗𝙖𝙡𝙞 𝙆𝙚 𝙎𝙚𝙠𝙤𝙡𝙖𝙝 𝙈𝙖𝙟𝙡𝙞𝙨 𝘼𝙜𝙖𝙢𝙖 𝙄𝙨𝙡𝙖𝙢 𝙈𝙚𝙡𝙖𝙠𝙖

Pin It

Contact Us

Malacca Islamic Religion Council,
Pusat Islam Melaka,
Bukit Palah, 75400,
Melaka, MALAYSIA.

G : 2.21462, 102.26442

T : +606 283 7416 / 283 2077 / 284 9809
F : +606 282 6033
E : admin@maim.gov.my

Follow Us

Latest Updated

  • On Thursday 01 June 2023, 07:53:27.

Total Visitors

003613410

DISCLAIMER : Melaka Islamic Religion Council (MAIM) is not responsible for any loss or damage due to the use of any information obtained from this website and should not be construed as agents nor as companies recommended by MAIM.

Best viewed with a resolution of 1366 x 768 pixels with popular browsers such as Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari & Opera.